Rapports financiers semestriels

2018

 • Rapport financier semestriel
  27/07/2018
 • Résultats semestriels 2018
  27/07/2018

2017

 • Rapport financier semestriel
  28/07/2017

2016

 • Résultats du 1er semestre 2016
  01/08/2016
 • Rapport financier semestriel
  01/08/2016

2015

 • Résultats du 1er semestre 2015
  30/07/2015
 • Rapport financier semestriel 2015
  30/07/2015

2014

 • Résultats du 1er semestre 2014
  29/08/2014
 • Rapport financier semestriel 2014
  29/08/2014

2013

 • Rapport financier semestriel 2013
  30/08/2013

2012

 • Rapport financier semestriel 2012
  31/08/2017

2011

 • Rapport semestriel d'activité 2011
  26/08/2011

2010

 • Rapport semestriel d'activité 2010
  26/08/2010

2009

 • Rapport financier semestriel 2009
  28/08/2009

2008

 • Rapport financier semestriel 2008
  29/08/2008

2007

 • Rapport financier semestriel 2007
  30/06/2007